Úradná tabuľa ÚJD SR

283/2022

č. rozhodnutia: 283/2022

č. správneho konania: 3287-2022

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 21.10.2022

dátum právoplatnosti: 10.11.2022

Prílohy:

3287-2022_Rozhodnutie_283_2022_Rozhodnutie 283_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023