Úradná tabuľa ÚJD SR

282/2024

č. rozhodnutia: 282/2024

č. správneho konania: 2358-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 18.06.2024

Prílohy:

2358-2024_Rozhodnutie_282_2024_Rozhodnutie 282-2024.002.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024