Úradná tabuľa ÚJD SR

282/2023

č. rozhodnutia: 282/2023

č. správneho konania: 3034-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.09.2023

Prílohy:

3034-2023_Rozhodnutie_282_2023_Rozhodnutie_282_2023.pdf

Aktualizácia: 08.09.2023