Úradná tabuľa ÚJD SR

281/2024

č. rozhodnutia: 281/2024

č. správneho konania: 2623-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 20.06.2024

dátum právoplatnosti: 06.07.2024

Prílohy:

2623-2024_Rozhodnutie_281_2024_Rozhodnutie_281_2024.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024