Úradná tabuľa ÚJD SR

281/2023

č. rozhodnutia: 281/2023

č. správneho konania: 2951-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.09.2023

dátum právoplatnosti: 20.09.2023

Prílohy:

2951-2023_Rozhodnutie_281_2023_Rozhodnutie_281_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023