Úradná tabuľa ÚJD SR

281/2022

č. rozhodnutia: 281/2022

č. správneho konania: 2586-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 20.10.2022

dátum právoplatnosti: 23.11.2022

Prílohy:

2586-2022_Rozhodnutie_281_2022_R 281_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023