Úradná tabuľa ÚJD SR

280/2024

č. rozhodnutia: 280/2024

č. správneho konania: 2371-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 17.06.2024

dátum právoplatnosti: 03.07.2024

Prílohy:

2371-2024_Rozhodnutie_280_2024_Rozhodnutie_280_2024.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024