Úradná tabuľa ÚJD SR

280/2023

č. rozhodnutia: 280/2023

č. správneho konania: 2999-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.09.2023

dátum právoplatnosti: 21.09.2023

Prílohy:

2999-2023_Rozhodnutie_280_2023_Rozhodnutie_280_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023