Úradná tabuľa ÚJD SR

280/2022

č. rozhodnutia: 280/2022

č. správneho konania: 3192-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.10.2022

dátum právoplatnosti: 08.11.2022

Prílohy:

3192-2022_Rozhodnutie_280_2022_Rozhodnutie_7905_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023