Úradná tabuľa ÚJD SR

28/2024

č. rozhodnutia: 28/2024

č. správneho konania: 1322-2024

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 16.01.2024

dátum právoplatnosti: 02.02.2024

Prílohy:

1322-2024_Rozhodnutie_28_2024_Rozhodnutie_28_2024.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024