Úradná tabuľa ÚJD SR

28/2023

č. rozhodnutia: 28/2023

č. správneho konania: 1070-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.02.2023

dátum právoplatnosti: 24.02.2023

Prílohy:

1070-2023_Rozhodnutie_28_2023_28.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023