Úradná tabuľa ÚJD SR

28/2022

č. rozhodnutia: 28/2022

č. správneho konania: 1531-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 21.04.2022

dátum právoplatnosti: 25.05.2022

Prílohy:

1531-2022_Rozhodnutie_28_2022_R28_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023