Úradná tabuľa ÚJD SR

279/2023

č. rozhodnutia: 279/2023

č. správneho konania: 2694-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.08.2023

dátum právoplatnosti: 19.09.2023

Prílohy:

2694-2023_Rozhodnutie_279_2023_Rozhodnutie_279_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023