Úradná tabuľa ÚJD SR

279/2022

č. rozhodnutia: 279/2022

č. správneho konania: 2094-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.10.2022

dátum právoplatnosti: 05.11.2022

Prílohy:

2094-2022_Rozhodnutie_279_2022_Rozhodnutie_279_2022.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023