Úradná tabuľa ÚJD SR

278/2024

č. rozhodnutia: 278/2024

č. správneho konania: 2740-2024

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.06.2024

dátum právoplatnosti: 13.06.2024

Prílohy:

2740-2024_Rozhodnutie_278_2024_R_278_2024.pdf

Aktualizácia: 14.06.2024