Úradná tabuľa ÚJD SR

278/2023

č. rozhodnutia: 278/2023

č. správneho konania: 3036-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 30.08.2023

dátum právoplatnosti: 15.09.2023

Prílohy:

3036-2023_Rozhodnutie_278_2023_Rozhodnutie_278_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023