Úradná tabuľa ÚJD SR

278/2022

č. rozhodnutia: 278/2022

č. správneho konania: 2849-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 02.11.2022

dátum právoplatnosti: 24.11.2022

Prílohy:

2849-2022_Rozhodnutie_278_2022_Rozhodnutie_7810_278_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023