Úradná tabuľa ÚJD SR

277/2024

č. rozhodnutia: 277/2024

č. správneho konania: 2234-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.06.2024

Prílohy:

2234-2024_Rozhodnutie_277_2024_Rozhodnutie_277_2024.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024