Úradná tabuľa ÚJD SR

277/2023

č. rozhodnutia: 277/2023

č. správneho konania: 2936-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 28.08.2023

dátum právoplatnosti: 15.09.2023

Prílohy:

2936-2023_Rozhodnutie_277_2023_Rozhodnutie_277_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023