Úradná tabuľa ÚJD SR

277/2022

č. rozhodnutia: 277/2022

č. správneho konania: 766-2023

žiadateľ: SE

dátum vydania: 10.01.2023

dátum právoplatnosti: 30.01.2023

Prílohy:

766-2023_Rozhodnutie_277_2022_R277_2022_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023