Úradná tabuľa ÚJD SR

276/2023

č. rozhodnutia: 276/2023

č. správneho konania: 2693-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.08.2023

dátum právoplatnosti: 15.09.2023

Prílohy:

2693-2023_Rozhodnutie_276_2023_Rozhodnutie_276_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023