Úradná tabuľa ÚJD SR

276/2022

č. rozhodnutia: 276/2022

č. správneho konania: 3013-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.10.2022

dátum právoplatnosti: 01.11.2022

Prílohy:

3013-2022_Rozhodnutie_276_2022_Rozhodnutie_276_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023