Úradná tabuľa ÚJD SR

275/2023

č. rozhodnutia: 275/2023

č. správneho konania: 3147-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.08.2023

dátum právoplatnosti: 28.09.2023

Prílohy:

3147-2023_Rozhodnutie_275_2023_R275_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023