Úradná tabuľa ÚJD SR

275/2022

č. rozhodnutia: 275/2022

č. správneho konania: 2496-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.10.2022

dátum právoplatnosti: 29.10.2022

Prílohy:

2496-2022_Rozhodnutie_275_2022_Rozhodnutie_275_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023