Úradná tabuľa ÚJD SR

274/2024

č. rozhodnutia: 274/2024

č. správneho konania: 2594-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.06.2024

dátum právoplatnosti: 28.06.2024

Prílohy:

2594-2024_Rozhodnutie_274_2024_Rozhodnutie_274_2024.002.pdf

Aktualizácia: 02.07.2024