Úradná tabuľa ÚJD SR

274/2023

č. rozhodnutia: 274/2023

č. správneho konania: 2657-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.08.2023

dátum právoplatnosti: 15.09.2023

Prílohy:

2657-2023_Rozhodnutie_274_2023_Rozhodnutie_274_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023