Úradná tabuľa ÚJD SR

273/2024

č. rozhodnutia: 273/2024

č. správneho konania: 2321-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.06.2024

dátum právoplatnosti: 13.06.2024

Prílohy:

2321-2024_Rozhodnutie_273_2024_Rozhodnutie_273_2024.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024