Úradná tabuľa ÚJD SR

273/2023

č. rozhodnutia: 273/2023

č. správneho konania: 2988-2023

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.08.2023

dátum právoplatnosti: 12.09.2023

Prílohy:

2988-2023_Rozhodnutie_273_2023_Rozhodnutie_273_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023