Úradná tabuľa ÚJD SR

273/2022

č. rozhodnutia: 273/2022

č. správneho konania: 704-2024

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 10.10.2022

dátum právoplatnosti: 31.10.2022

Prílohy:

704-2024_Rozhodnutie_273_2022_Roz 273_2022 DMS.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024