Úradná tabuľa ÚJD SR

272/2024

č. rozhodnutia: 272/2024

č. správneho konania: 2593-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 11.06.2024

dátum právoplatnosti: 28.06.2024

Prílohy:

2593-2024_Rozhodnutie_272_2024_(6) Rozhodnutie_272_2024_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 28.06.2024