Úradná tabuľa ÚJD SR

272/2022

č. rozhodnutia: 272/2022

č. správneho konania: 2846-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 17.10.2022

dátum právoplatnosti: 03.11.2022

Prílohy:

2846-2022_Rozhodnutie_272_2022_Rozhodnutie_7595_272_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023