Úradná tabuľa ÚJD SR

271/2024

č. rozhodnutia: 271/2024

č. správneho konania: 2274-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.06.2024

Prílohy:

2274-2024_Rozhodnutie_271_2024_Rozhodnutie_271_2024.pdf

Aktualizácia: 10.06.2024