Úradná tabuľa ÚJD SR

271/2022

č. rozhodnutia: 271/2022

č. správneho konania: 2735-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 10.10.2022

dátum právoplatnosti: 26.10.2022

Prílohy:

2735-2022_Rozhodnutie_271_2022_Rozhodnutie_7591_271_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023