Úradná tabuľa ÚJD SR

270/2024

č. rozhodnutia: 270/2024

č. správneho konania: 2663-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 10.06.2024

Prílohy:

2663-2024_Rozhodnutie_270_2024_Rozhodnutie_270_2024.pdf

Aktualizácia: 10.06.2024