Úradná tabuľa ÚJD SR

270/2023

č. rozhodnutia: 270/2023

č. správneho konania: 3035-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.08.2023

dátum právoplatnosti: 09.09.2023

Prílohy:

3035-2023_Rozhodnutie_270_2023_Rozhodnutie_270_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023