Úradná tabuľa ÚJD SR

270/2022

č. rozhodnutia: 270/2022

č. správneho konania: 3289-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 07.10.2022

Prílohy:

3289-2022_Rozhodnutie_270_2022_Rozhodnutie_270_2022_AUT.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023