Úradná tabuľa ÚJD SR

27/2023

č. rozhodnutia: 27/2023

č. správneho konania: 789-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 19.01.2023

dátum právoplatnosti: 07.02.2023

Prílohy:

789-2023_Rozhodnutie_27_2023_Rozhodnutie_27_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023