Úradná tabuľa ÚJD SR

269/2024

č. rozhodnutia: 269/2024

č. správneho konania: 1281-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 07.06.2024

Prílohy:

1281-2024_Rozhodnutie_269_2024_sken_Rz. 269_2024.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024