Úradná tabuľa ÚJD SR

269/2023

č. rozhodnutia: 269/2023

č. správneho konania: 2646-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 22.08.2023

dátum právoplatnosti: 08.09.2023

Prílohy:

2646-2023_Rozhodnutie_269_2023_Rozhodnutie_269_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023