Úradná tabuľa ÚJD SR

269/2022

č. rozhodnutia: 269/2022

č. správneho konania: 2425-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.10.2022

dátum právoplatnosti: 28.10.2022

Prílohy:

2425-2022_Rozhodnutie_269_2022_Rozhodnutie_7541_269_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023