Úradná tabuľa ÚJD SR

268/2022

č. rozhodnutia: 268/2022

č. správneho konania: 2970-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.10.2022

dátum právoplatnosti: 22.10.2022

Prílohy:

2970-2022_Rozhodnutie_268_2022_Rozhodnutie_268_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023