Úradná tabuľa ÚJD SR

267/2024

č. rozhodnutia: 267/2024

č. správneho konania: 2355-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 07.06.2024

Prílohy:

2355-2024_Rozhodnutie_267_2024_UJD SR 2355-2024, Rozhodnutie 267-2024, JE EBO V-2.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024