Úradná tabuľa ÚJD SR

267/2022

č. rozhodnutia: 267/2022

č. správneho konania: 2427-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.10.2022

dátum právoplatnosti: 24.10.2022

Prílohy:

2427-2022_Rozhodnutie_267_2022_R267_2022_SzV_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023