Úradná tabuľa ÚJD SR

266/2024

č. rozhodnutia: 266/2024

č. správneho konania: 2584-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.06.2024

dátum právoplatnosti: 26.06.2024

Prílohy:

2584-2024_Rozhodnutie_266_2024_Rozhodnutie_266_2024.pdf

Aktualizácia: 26.06.2024