Úradná tabuľa ÚJD SR

266/2023

č. rozhodnutia: 266/2023

č. správneho konania: 2957-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.08.2023

dátum právoplatnosti: 04.09.2023

Prílohy:

2957-2023_Rozhodnutie_266_2023_(7) ROZHODNUTIE_266_2023__SpK 2957_2023.002.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024