Úradná tabuľa ÚJD SR

266/2022

č. rozhodnutia: 266/2022

č. správneho konania: 2889-2022

žiadateľ: SE

dátum vydania: 28.09.2022

Prílohy:

2889-2022_Rozhodnutie_266_2022_eR_266_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023