Úradná tabuľa ÚJD SR

265/2024

č. rozhodnutia: 265/2024

č. správneho konania: 2505-2024

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.06.2024

Prílohy:

2505-2024_Rozhodnutie_265_2024_Rozhodnutie_265_2024.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024