Úradná tabuľa ÚJD SR

265/2023

č. rozhodnutia: 265/2023

č. správneho konania: 2600-2023

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 13.09.2023

dátum právoplatnosti: 29.09.2023

Prílohy:

2600-2023_Rozhodnutie_265_2023_Rozhodnutie_265_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023