Úradná tabuľa ÚJD SR

265/2022

č. rozhodnutia: 265/2022

č. správneho konania: 2426-2022

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 28.09.2022

dátum právoplatnosti: 17.10.2022

Prílohy:

2426-2022_Rozhodnutie_265_2022_Rozhodnutie_7213_265_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023