Úradná tabuľa ÚJD SR

264/2024

č. rozhodnutia: 264/2024

č. správneho konania: 2033-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 06.06.2024

Prílohy:

2033-2024_Rozhodnutie_264_2024_Rozhodnutie_264_2024.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024